ผู้บริหารจาก Mara University of Technology ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1509200523
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Dr. Hashim Kamil จากMara University of Technology ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา และร่วมปรึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2548 โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources