บันทึกเทปพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2411201024
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
54 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสำนักรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบันทึกเทปพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ สตูดิโอ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมบันทึกเทป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources