คุณสมจิตร ชีวประวัติดำรงค์มอบทุนการศึกษากองทุนสุปราณี ชีวประวัติดำรงค์ให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2807200400
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
27 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คุณสมจิตร ชีวประวัติดำรงค์ มอบทุนการศึกษากองทุนสุปราณี ชีวประวัติดำรงค์ ให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ณ ห้องรับรอง King อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources