พิธีไหว้ครูวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2533

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0000199029
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
75 ภาพ
Other title(s)
วันไหว้ครูวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. สโมสรนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พิธีไหว้ครูวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2533 จัด ณ King's Lawn อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources