แข่งขัน AU Basketball Championship 2004

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0202200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
227 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา. ชมรมบาสเกตบอล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ชมรมบาสเกตบอล องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขัน AU Basketball Championship 2004 ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2547 ณ John Paul II Sports Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และ ภราดาเลอชัย ลวสุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน โดยมีอาจารย์ในฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกีฬา ร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources