ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0706201125
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
151 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาดูงาน ประชาสัมพันธ์ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 โดยมี นายวรงค์ ชินวันทนานนท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources