ฟอนท์ภาษามือ Nattanan TSL Fingerspelling

Published date
2013
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
WomanPlus (Nov 27, 2013), 6
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
ผลงานฟอนท์ภาษามือของอาจารย์ณัฐนันทน์ แนวมาลี อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ช่วยเปิดโลกการสื่อสารของผู้พิการทางการได้ยินและเชื่อมให้คนปกติเรียนรู้ภาษามือเพื่อสื่อสารกับโลกของพวกเขาได้ง่ายขึ้น
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources