งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่พนักงานบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2546

Published date
2546-01-04
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่พนักงานบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2546 ณ บริเวณลาน ดร. ชุบ พลาซ่า วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานพร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ และ ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหารและพนักงานบริการ ร่วมงานเลี้ยง
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources