งาน MSM New Lecturer Training 2/2013

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2904201402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
50 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน MSM New Lecturer Training 2/2013 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้อง SG106 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหาร เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources