ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2008

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1105200812
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Induction Day, MIT-CIS, CEM & IEC Batch 4, Graduate School of Business, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา MIT-CIS, CEM & IEC Batch 4 ปีการศึกษา 1/2008 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2551 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์และนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาดังกล่าว ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources