ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 3/2007

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1301200812
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
21 ภาพ
Other title(s)
MBA Students Class 44 (Day) Class 50 (Evening), Professional MBA (Batch 2), MBA Fast Track (Batch 3),MBA TRM Students Class 22, MIT(CIS,CEM,IEC) & MIB to the First Orientation 1/2008, Graduate School of Business, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 3/2007 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2551 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจและนักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MBA Day Orientation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MBA Evening Orientation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Professional MBA Orientation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MBA-TRM Orientation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MBA Fast Track Orientation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MIT(CIS,CEM,IEC) Orientation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MIB Orientation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources