แข่งขันกอล์ฟการกุศลรวมน้ำใจชาว ABAC 2006

au.identifier.bibno 0021-2463
au.identifier.other 1512200638
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2006/Activity_Ext_2006/212463/index.html)
dc.contributor.other สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:34:13Z
dc.date.available 2015-07-03T05:34:13Z
dc.description สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลรวมน้ำใจชาว ABAC 2006 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ณ สนามกอล์ฟซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ เพื่อนำรายได้มอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี คุณทวีสิน ภานุพัฒนพงศ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธาน
dc.format.extent 143 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11703
dc.subject.other การแข่งขันกอล์ฟการกุศล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other ทวีสิน ภานุพัฒนพงศ์ -- กิจกรรม
dc.title แข่งขันกอล์ฟการกุศลรวมน้ำใจชาว ABAC 2006 en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files