ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2551

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1701200800
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
18 ภาพ
Other title(s)
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุม SG106 อาคาร St.Gabriel' Hall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อธิการเจ้าคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทยและนายกสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานการประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources