มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับพระราชทานโล่ที่ระลึกงานวัชรสมโภช จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Published date
1976
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มอบโล่ที่ระลึกในพิธีวัชรสมโภชคณะภราดาเซนต์คาเบรียล แก่วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2519 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections