บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานสำนักบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2546-04-03
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักบริหารการเงิน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานสำนักบริหารการเงิน และเยี่ยมชมวิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 ณ ห้อง A 51 อาคารอัสสัมชัญ รศ. 200 โดยมี อาจารย์ นรนุช ไผ่แก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources