ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Stockhlolm ประเทศสวีเดน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2401201101
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Stockhlolm ประเทศสวีเดน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 โดยมี พลเรือประสาท ศรีผดุง อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources