อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประกันภัยทั่วไป คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ รับโล่จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2542-01-30
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
2 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการประกันภัยทั่วไป
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มอบโล่ให้อาจารย์ถนัด จีรชัยไพศาล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประกันภัยทั่วไป
คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ
ในโอกาสสอนครบ 12 ปี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2542
ณ ห้องอธิการบดี อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources