เปิดมุมมอง ดร.อุดม หงส์ชาติกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2014
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
3 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (August-September 2014), 22-24
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ในโอกาสที่นิตยสาร ABACA Profile ได้ปรับโฉม เป็นการบ่งบอกถึงความแปลกใหม่และความหลากหลายของเนื้อหาที่มากขึ้น เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้อ่านทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตลอดจนบุคคลทั่วไปนี้ เห็นจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้สนทนากับ ดร.อุดม หงส์ชาติกุล นายกสมาคมคนปัจจุบัน ผู้เป็นหัวเรือของสมาคมซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันโฉมหน้าใหม่ของนิตยสาร ABACA Profile เราจึงได้มานั่งคุยกับ ดร.อุดม เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักและเปิดมุมมองของท่านที่มีต่อ "การเปลี่ยนแปลง" ครั้งนี้
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources