คณะผู้บริหาร STIE Perbanas Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย Prof. Dr. Tatik Suryani และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0403201023
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะผู้บริหาร STIE Perbanas Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย Prof. Dr. Tatik Suryani และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 โดยมี Mr. Glen Vivien Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources