ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0102200902
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
29 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources