ผู้พิพากษาศักดิ์ชัย อนันตวิทยานนท์ ปัจจุบันปฏิบัติราขการในฐานะผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำศาลฎีกา

Published date
2008
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (1/2008), 27
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผมเคยเรียนในคณะบริหารธุระกิจได้ประมาณปีเศษ แล้วได้ย้ายมาเรียนคณะนิติศาสตร์เพราะชอบและสนใจทางด้านกฎหมาย มใช้เวลาเรียนในระดับปริญญาตรีประมาณ 5 ปีกว่า (รวมทั้งสองคณะ) หลังจากนั้น ก็ไปเรียนต่อที่เนติบัณฑิตและสอบได้ลำดับที่ 5 จากผู้เข้าสอบ 16,000 กว่าคนในปีนั้น แล้วได้รับโอกาสให้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ หลังจาดนั้นไม่นานก็ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วกลับมาศึกษาปริญญาโทใบที่สองคณะนิติศาสตร์ที่นี่ พร้อมทั้งเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ไปด้วย ในปัจจุบันผมเป็นอาจารย์พิเศษสอนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรียกได้ว่าผมผูกพันกับเอแบคมากกว่าสิบปีก็ได้ ผมได้รับความช่วยเหลือและโอกาสต่างๆ จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และที่นี่ก็ได้ปูพื้นฐานให้แก่ผม ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ มุมมอง และทำให้ผมมีวันนี้ได้
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources