คุณสมจิตร ชีวประวัติดำรงค์มอบทุนการศึกษากองทุนสุปราณี ชีวประวัติดำรงค์ให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1807200502
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คุณสมจิตร ชีวประวัติดำรงค์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษากองทุนสุปราณี ชีวประวัติดำรงค์ ให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ณ ห้อง King อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources