สนช. จับมือเอแบค เปิดตัวหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม เน้นประยุกต์ใช้ในธุรกิจจริง

Published date
2010
Resource type
MOU
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า