บุคลากรจากบริษัทโซลิสซิสเต็มจำกัด ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2409201307
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บุคลากรจากบริษัทโซลิสซิสเต็มจำกัด ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมการบินและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 โดยมี ผศ. ดร.กิตติพันธุ์ เตชะกิตติโรจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources