สัมมนาวิชาการสำหรับเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0203201342
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ (ICE Center) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาวิชาการสำหรับเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ห้อง Seminar อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีคุณวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources