แขกเยี่ยมชมจากสถานเอกอัครราชทูตวาติกันประจำประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2109200723
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
แขกเยี่ยมชมจากสถานเอกอัครราชทูตวาติกันประจำประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 โดยมีภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources