นิทรรศการ The 12 world's most influential thinkers

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1007201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
220 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานแสดงนิทรรศการ The 12 world's most influential thinkers เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ ชั้น 1 อาคาร MSM & E Build วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources