นวัตกรรมเพื่ออนาคต 'โซลาร์เฮาส์' บ้านผลิตกระแสไฟฟ้า

Published date
2013
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Daily News (May 8, 2013), 1-3
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมกิจกรรมออกแบบบ้านโซล่าเซลล์อย่างมืออาชีพในโครงการ "นวัตกรรมบ้านโซล่าเซลล์เพื่ออนาคต" จัดโดย บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Keyword(s)
วิเชียร อุษณาโชติ
โชคชัย อัศวรังสฤษฎ์
ยุทธนา ทองม้วน
กนกวรรณ อุสันโน
พโยมสฤษฏ์ ศรีพัฒนา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมปภ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด บางจากปิโตรเลียม
นักวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้อำนวยการกองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็ก กฟภ.
โครงการนวัตกรรมบ้านโซล่าเซลล์เพื่ออนาคต
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
บ้านโซล่าร์เซลล์
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources