แข่งขันว่ายน้ำ Martin's Cup ครั้งที่ 11

au.identifier.bibno 0022-0848
au.identifier.other 2302201329
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2013/Activity_Int_2013/220848_23_2_2013/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:30:28Z
dc.date.available 2015-07-03T05:30:28Z
dc.description ศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันว่ายน้ำ Martin's Cup ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 23-25 กุภาพันธ์ 2556 ณ สระว่ายน้ำ Assumption University's Aquatic Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ
dc.format.extent 678 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10752
dc.subject.other การแข่งขันว่ายน้ำ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม
dc.title แข่งขันว่ายน้ำ Martin's Cup ครั้งที่ 11 en_US
dc.title.alternative Swimming Championship : XI Martin's Cup, Student Affairs, Assumption University
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files