ประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของสมอง

Published date
2543-11-15
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
3 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนายกสมาคมเกียรตินิยมการศึกษาประเทศไทย (PDK) จัดประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของสมอง โดย รศ. ดร. นันพินิจ คงภักดี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 ณ โรงแรมสยาม ซิตี้ กรุงเทพฯ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources