บรรยายพิเศษเรื่อง การเป็นผู้ตรวจสอบงาน QA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3103200520
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การเป็นผู้ตรวจสอบงาน QA เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี Prof. Dr. Peter Rowlinson, University of New Castle, UK เป็นวิทยากร พร้อมด้วย Asst. Prof. Dr. Teay Shawyun ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources