พระสังฆราชจากประเทศเวียตนาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2606200723
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
40 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พระสังฆราชจากประเทศเวียตนาม เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 โดยมี Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources