นักศึกษามหาวิทยาลัย St. Paul ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2603200706
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย St. Paul ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานคณะนิเทศศาสตร์และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 โดยมี อาจารย์ชลิต ลิมปนะเวช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources