เอกสารประกอบการขอเปิดดำเนินการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
dc.date.accessioned 2020-05-15T07:21:16Z
dc.date.available 2020-05-15T07:21:16Z
dc.format.extent 1 ล. (หน้าไม่เรียงลำดับ) en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/23558
dc.language.iso tha en_US
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner. en_US
dc.rights.holder มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject หลักสูตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject ขอเปิดดำเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject Doctor of Philosophy Program in Food Biotechnology Assumption University
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- หลักสูตร en_US
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- หลักสูตร -- ขอเปิดดำเนินการ en_US
dc.title เอกสารประกอบการขอเปิดดำเนินการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.title.alternative Doctor of Philosophy Program in Food Biotechnology Assumption University
dc.type Text en_US
mods.genre Program en_US
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning) en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Academic-Program-23558.PDF
Size:
219.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext