บรรยายพิเศษเรื่อง Why do we need Christian Leadership?

Published date
2543-11-16
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดบรรยายพิเศษเริ่อง “Why do we need Christian Leadership?” โดย Dr. Seung Soo Kim, Kyung Hee University, South Korea เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 ณ ห้อง D21 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources