บรรยายพิเศษเรื่อง Collaborative Supply Chain-Consumer Products, Supply Management and E-Procurement

au.identifier.bibno 0021-6701
au.identifier.other 2009200802
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:26:58Z
dc.date.available 2015-07-03T05:26:58Z
dc.description สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Collaborative Supply Chain-Consumer Products, Supply Management and E-Procurement เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ณ ห้อง D31 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent 25 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9842
dc.subject Collaborative Supply Chain-Consumer Products, Supply Management and E-Procurement
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง Collaborative Supply Chain-Consumer Products, Supply Management and E-Procurement en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 22
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216701-1.JPG
Size:
145.43 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216701-2.JPG
Size:
174.72 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216701-3.JPG
Size:
159.57 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216701-4.JPG
Size:
180.2 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-216701-5.JPG
Size:
182.01 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture