สัมมนา The Role of the Tourism Authority of Thailand

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0409200402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนา The role of the Tourism Authority of Thailand เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2547 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources