พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน

Published date
2545-10-14
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัย University of South Australia
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ Prof. Kevin O’Brien, University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน เมิ่อวันที่ 14 ตุลาคม 2545 ณ King’s Room อาคาร CL วิทยาเขตบางนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
MOU
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources