สัมมนาโครงการตะวันออกกลางศึกษา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2803200502
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
งานสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น อิรัก-ตะวันออกกลางศึกษา
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับศูนย์เอเชีย-แอฟริกันศึกษา จัดสัมมนาโครงการตะวันออกกลางศึกษา ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2548 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ดร. เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
งานสัมมนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
งานสัมมนาคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
งานสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น อิรัก-ตะวันออกกลางศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
งานสัมมนาโครงการตะวันออกกลางศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นิติภูมิ นวรัตน์ -- กิจกรรม
เชิดพงษ์ สีบุญเรือง -- กิจกรรม
พิจิตร กุลละวณิชย์ -- กิจกรรม
บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources