ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0022-2148
au.identifier.other 1301201423
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2014/Activity_Int_2014/222148/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:01Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:01Z
dc.description ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Cornell University ประเ่ทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 โดยมี Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์ และ ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ
dc.format.extent 57 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8983
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Cornell University เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Chatelier, Glen Vivian -- กิจกรรม
dc.subject.other อุรีย์ เจี่ยสกุล -- กิจกรรม
dc.title ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files