พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารสถาบันการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2207201117
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
63 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารสถาบันการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง A102 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี อาจารย์กมล กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources