งาน Montfortian Week และนิทรรศการ The 62nd Anniversary of St. Louis-Marie Grignion de Montfort's Canonization

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2007200921
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
78 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Montfortian Week เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 และนิทรรศการ The 62nd Anniversary of St. Louis-Marie Grignion de Montfort's Canonization ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณล็อบบี้ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources