ปัญหาและผลกระทบจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคในสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านสิทธิบัตร

Published date
2547
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
9746152203
ISSN
DOI
Call no.
ว.พ. 346.0486 พ284ป 2547
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1.
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
234 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
Problems and effects associated with Thailand entering into the member of patent cooperation treaty (PCT)
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Master of Law
Degree level
Masters
Degree discipline
Law
Degree department
School of Law
Degree grantor
Assumption University
Abstract
Table of contents
Description
วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2547.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources
Collections