เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-8121
au.identifier.other 0907201017
au.link.externalLink [View Pictures] (https://assumptionuniversity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/library_au_edu/EjLmQjfK6_xKt2zy9y8T6x4Bs-aPMpOcWPs4nTttGgt2mA?e=Wp4h5q)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:33:01Z
dc.date.available 2015-07-03T05:33:01Z
dc.description เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 โดยมี อาจารย์กมล กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
dc.format.extent 14 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11423
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กมล กิจสวัสดิ์ -- กิจกรรม
dc.subject.other Chatelier, Glen Vivian -- กิจกรรม
dc.title เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 14
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208121-1.JPG
Size:
160.64 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208121-2.JPG
Size:
182.18 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208121-3.JPG
Size:
187.33 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208121-4.JPG
Size:
174.87 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208121-5.JPG
Size:
212.78 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture