คุณบวรภัค (ชาติชาย) ชิวารักษ์

Published date
2001
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
3 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (April-June 2001), 25-27
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมัยนั้นมีแต่คณะบริหารธุรกิจเพียงคณะเดียว แม้ว่าจะมี 4 สาขา คือ การตลาด การเงิน การบัญชี และบริหารบุคคล จำนวนนักศึกษาทั้งหมดมีเพียง 3-4 ร้อยคน จึงบอกได้ว่ารู้จักกันหมด อบอุ่นมากและส่วนใหญ่ได้ใกล้ชิดกับครูอาจารย์มาก วิทยาลัยจ้างอาจารย์มาสอนแต่ละท่านก็ใช่ย่อย อาทิเช่น อาจารย์ด้านการเงิน ดร. แสง จากนิด้า อาจารย์ด้านการตลาด อาจารย์มนู เลี่ยวไพโรจน์ (ปัจจุบันท่านเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็นต้น ผมชอบเรียนที่ ABAC เพราะที่นี่จะสอนเป็น case study ทำให้เราได้ร่วมกันศึกษาและร่วมอภิปรายในรายละเอียด รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเป็นทีม ผมว่าข้อนี้เป็นจุดเด่นในการสอนของ ABAC ความเป็นอิสระทางด้านพื้นฐานความคิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources