บรรยายพิเศษเรื่อง Efficient consumer respond

Published date
2542-11-27
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
3 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง Efficient consumer respond
โดย Mr. Paul Falcon, Sale Director P & G Junior Executive
Camp & ECR Co., Ltd. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources