อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-9897
au.identifier.other 1310200422
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:31:55Z
dc.date.available 2015-07-03T05:31:55Z
dc.description อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 10 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11189
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศรีศักดิ์ จามรมาน -- กิจกรรม
dc.title อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files