ประชุมนานาชาติ Federation of Asian Bishop's Conference 2006 (FABC Conference 2006) เรื่อง Faminly Catechsis

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2310200600
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
158 ภาพ
Other title(s)
Federation of Asian Bishop's Conference 2006, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ Federation of Asian Bishop's Conference 2006 (FABC Conference 2006) เรื่อง Faminly Catechsis ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ และภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 16 ประเทศ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources