นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิชาจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพไหว้พระ 9 วัด

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1710200629
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
172 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำนักศึกษาวิชาจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพไหว้พระ 9 วัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources