ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2553 เศรษฐกิจของโลก เสมือนจริงมีมูลค่ากว่า 5,300 ล้านบาท

Published date
2010-09-13
Resource type
Publisher
window IT Pro Magazine
Window IT Pro Magazine
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทความเรื่อง "ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2553 เศรษฐกิจของโลกเสมือนจริงมีมูลค่ากว่า 5,300ล้านบาท" โดย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections